Jesteś pracownikiem? Dostałeś skierowanie na badania od pracodawcy? Zarejestruj się w Evomed Medycyna Pracy, upewniając się, że posiadasz niezbędne dokumenty czyli:

  • Skierowanie na badanie profilaktyczne oraz - dla zawodowych kierowców – Skierowanie na psychotechnikę kierowców kat. C i D. Każde z nich powinno zostać wystawione w dwóch egzemplarzach. Skierowanie nie ma zastosowania dla osób prowadzących pojazd kat. B w ramach obowiązków służbowych. Pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach powinni być kierowani jedynie na badania medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) na druku Skierowanie na badanie profilaktyczne.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Skierowanie pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta i zawiera w sobie informacje o zagrożeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być dokładne i czytelne,
  • zawierać niezbędne dane firmy i informacje o stanowisku pracy,
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Skierowanie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:

  • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny – REGON),
  • NIP pracownika.

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.