Pracodawca - zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy – powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. W Evomed Medycyna Pracy organizujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

Badania wstępne należy wykonać w przypadku:

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy, gdy mogą występować na nim nowe warunki (np. jeśli pracownik do tej pory wykonywał pracę biurową, a teraz musi ruszyć w teren).

Badania okresowe należy przeprowadzić w przypadku:

  • pracownika pracującego na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne powinny zostać przeprowadzone w sytuacji, gdy:

  • pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim > niż 30 dni.

Przewidujemy udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP. Działamy na rzecz prewencji zagrożeń zawodowych,  umożliwiamy wizytacje stanowisk pracy, świadczymy usługi poradnictwa dot. chorób zawodowych. 

Ponadto w czasie trwania umowy pracownicy naszych partnerów biznesowych mogą zostać objęci cyklicznymi badaniami profilaktycznymi i specjalnymi programami zdrowotnymi, które pozwolą skutecznie zapobiegać chorobom oraz skracać czas leczenia. Oferujemy również szczepienia.

Kontakt w sprawie powyższych badań dla pracodawców oraz wydziałów HR i BHP TUTAJ.